Accordeonola


Agenda 2003 agenda 2002 Agenda 2001
Agenda 2002

Donderdag, 5 september 2002 : Projektorkest gaat van start

De leden die het projektorkest zullen vormen zijn bekend. Het zijn Ineke, Jan, Lynn, Peter en Sandra. Lynn zal de baspartij spelen (op een basaccordeon), de anderen zullen afwisselend de 1e, 2e, 3e of 4e partij spelen.

Donderdag, 22 augustus 2002 : Projektorkest

Het bestuur van Accordeonola is met het prachtige idee gekomen een 'Projektorkest' te starten.
Doel van het 1e projektorkest is 'hoger niveau'. Het projektorkest zal een aantal muziekstukken spelen die op dit moment te moeilijk zijn voor het A-orkest. Het streven is met dit orkest enkele kleine concerten te geven, bijvoorbeeld tijdens het concert van Accordeonola, op de muziekdag, en andere gelegenheden die zich zullen voordoen.
De bezetting zal zijn: vier of vijf accordeons en 1 basaccordeon. De te spelen muziek zal bij de eerste repetities ter inzage liggen.
Degenen die het aandurven kunnen zich opgeven bij Jan Post.

Zaterdag, 1 juni 2002, 13.15 uur, Julianaplein : Dag van de Muziek

In heel Den Helder, in kerken en op parkeerpleinen, in de schouwburg en in de filmzaal, traden muziekverenigingen op.
Wij speelden op een groot podium op het Julianaplein. De knijpers van vorig jaar kwamen weer goed van pas om de muziek op de standaards te houden.
Het was een mooie zomerdag, er was veel publiek, in de open ruimte tussen het staande publiek en het podium zaten een aantal kinderen naast elkaar op het plein en keken en luisterden aandachtig.
We speelden 'Yellow mountains', 'I dreamed a dream', 'Gipsy suite', 'The Phantom of the opera', en 'The lord of the dance'.

Dag van de Muziek 2002

Donderdag, 16 mei 2002, 20.00 uur : Op de foto

Accordeonola 2002
3e rij (staand) : Tony, Meine, Tineke, Ineke, Jitske,
Jan, Cynthia, Nel, Pieter, Marco, Cees, Rineke,
Heleen, Manfred, Bertie, Jos, Henk.
2e rij (gehurkt of op stoel) : Lydia, Martijn, Emmy,
Isabella, Michel, Sandra, Jenny.
1e rij : Hetty, Ina, Lynn,
Frans, Marion.
Zaterdag 20 april 2002 : Jan Faber overleden

Zondag 14 april 2002 : Cornelis Schaap overleden

Beiden kwamen in 1971 als niet spelende leden in het bestuur van Accordeonola. Veel spelende leden zullen vooral herinneren dat ze elke donderdagavond in de pauze klaarstonden met de koffie en voor een ieder een kopje inschonken. Zelden, en volgens de herinnering zelfs nooit, hebben ze een avond overgeslagen.
De andere bestuursleden uit die jaren zullen ongetwijveld nog vele herinneringen hebben aan hun grote inzet voor de vereniging buiten de donderdagavonden, waarvoor ze in 1976 een gouden Accordeonolaspeld kregen.

Zondag 14 april is Cornelis Schaap overleden.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag 18 april.

Zaterdag 20 april is Jan Faber overleden.
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op donderdagmiddag 25 april.
Donderdag, 11 april 2002, 20.00 uur : Ledenvergadering

Na 18 jaar (!) voorzitterschap heeft dhr. Stroom besloten uit het bestuur te treden. Al die jaren zijn de jaarlijkse vergaderingen in goede harmonie verlopen. Elk jaar hebben hij en zijn vrouw veel tijd gestoken in de voorbereidingen voor het concert in de schouwburg. Wat kun je iemand geven die zich zovele jaren heeft ingezet voor Accordeonola?
Hij kreeg een groot boeket bloemen voor zijn vrouw, een fles wijn, de bekende pen met ingegraveerd 'Accordeonola', en natuurlijk een dankwoord namens ons allen voor al die goede jaren.

Zaterdag, 6 april 2002, 18.00 uur : Een gezamelijk optreden in Beverwijk.

Broodjes mee en in de auto op weg naar Beverwijk. Dankzij een klein kaartje en een aardige Beverwijker vonden we het Antonius College een kwartier voor we moesten beginnen.
Tesamen met de nog zeer jonge leerlingen van de muziekschool van Beverwijk, het orkest Ijmuidens Roem en orkest Avanti oefenden we een uur onder de leiding van onze dirigent Cees Dito op het muziekstuk waarmee we de avond gesamelijk zouden afsluiten.
Na een half uurtje pauze om nog wat te eten en te drinken begon om half acht de voorstelling met publiek.
De leerlingen van de muziekschool brachten hun nog zeer eenvoudige muziek, zoals ooit een ieder begonnen is. Vervolgens konden we genieten van de muziek van Ijmuidens Roem en Avanti. Accordeonola vulde de avond na de pauze. Wij speelden onder andere de muziek die we op het concours gespeeld hebben.
En als afsluiting het gesamelijk ingestudeerde muziekstuk, dat het publiek zozeer waardeerde dat we het laatste deel als toegift nogmaals gespeeld hebben.
Aan het eind van de avond kregen de dirigenten een mooi boeket bloemen en elke speler kreeg een mooie rode roos.

Een rode roos

Zondag, 10 maart 2002 : Concours in Hoogwoud

De tijd tussen het grote concert in de schouwburg en het concours was eigenlijk veel te kort. Er was dan ook flink wat discussie of we mee moesten doen, of wachten tot het volgende concours.
We besloten een gokje te wagen.
Dat het behaalde resultaat minder was dan gehoopt mag dan niet verwonderen, maar we kunnen er tevreden over zijn dat we ons in de divisie waarin we uitkwamen ruimschoots konden handhaven.

Agenda 2003 agenda 2002 Agenda 2001

Accordeonola