Accordeonola


Agenda 1991 agenda 1990 Agenda 1989
Agenda 1990

Zaterdag, 3 februari 1990 : Concert in schouwburg De Kampanje

Programmaboekje 1990

Na een jaar hard studeren presenteren wij u weer een programma dat, naar wij hopen, net zo in de smaak zal vallen als het voorgaande concert.

Wij zijn er van overtuigd dat het programma voor een ieder aantrekkelijke stukken bevat. Van serieuze muziek tot aan het popgenre, van ouverture tot aan samba's.

Ik wens u een fijne en muzikale avond toe.

De voorzitter.

B-orkest

Gewoontegetrouw wordt deze avond geopend door het B-orkest. Zij bijt de spits af met een kort stukje van Alfons Holzschuh dat speciaal voor jeugdorkest geschreven is: Ständchen im Park. Een Ständchen, wat Duits is voor serenade, is in feite een huldeblijk aan de geliefde, staande voor haar huis gebracht. Dat de plaats van handeling nu het park is, doet niets af aan het opgewekte en lichtvoetige karakter van dit stukje muziek.

Hierna volgt een variatiewerk, gecomponeerd door Hans Felix Husadel: ABC - Variationen. De componist heeft als thema genomen het bekende Franse kinderliedje Ah, vous dírai-je, Maman, hier echter beter bekend als Altijd is Kortjakje ziek. Het werk bestaat uit het thema met daaropvolgend zes korte variaties, elk sterk verschillend van aard. Let u maar eens op de veranderingen in tempo, dynamiek en toonaard. Steeds echter is het thema, zij het enigszins verborgen, aanwezig. Een krachtig marsritme als laatste variatie besluit dit fraaie stuk.

Uit Children of the world komt het nu volgende programmaonderdeel: The time is now, van Ellen Foley en Jimmy Hall, in een bewerking van Marc Belder. Een mooie rustige melodie mondt langzaam uit in een prachtig fortissimo. Een volksmelodietje uit het Joegoslavische Belgrado vormde de aanleiding tot deze bewerking voor accordeonorkest. Opvallend is het gebruik van een voor deze muziek zo kenmerkende toonladder: de zogenaamde zigeunertoonladder. Heel veel volksmuziek uit de Balkan-landen is gebaseerd op deze toonreeks.

Het stuk dat hierna volgt behoeft eigenlijk geen toelichting. Het is één van de eerste liedjes waar mega-ster Michael Jackson beroemd mee is geworden: Ben. Na dit rustige nummer besluit het B-orkest haar optreden met een vrolijk en opgewekt stukje: Hey-Hey-Kasatschock! De componist Renato Bui staat, zoals u deze avond zult horen, altijd garant voor een goed en verantwoord stuk(je) accordeonmuziek.

A-orkest

Die diebische Elster

1817, het jaar waarin deze ouverture gecomponeerd werd, was één van de meest succesvolle jaren voor de toen pas 25 jaar oude Gioacchino Rossini. Hij was een talentvol componist van de zogenaamde "opera buffa", wat Italiaans is voor "komische opera". De bekendste is ongetwijfeld de Barbier van Sevilla. Van de andere opera's die hij géschreven heeft, zijn vooral de ouvertures bekend geworden, bijvoorbeeld Willem Te11, Semiramis en IZ Signor Bruschino. De meeste van zijn ouvertures kenmerken zich door eenzelfde manier van componeren: een heel rustig begin, eenvoudig georkestreerd, gevolgd door een fel allegro met twee thema's die qua karakter enigszins in contrast staan met elkaar. De diefachtige ekster die u vanavond zult horen begint echter vrij pompeus en doet al snel aan een soort mars denken. Daarna volgt het snelle gedeelte waarin de voor Rossini zo kenmerkende virtuoze passages verwerkt zijn, afgewisseld door twee zeer bekende melodieën. Het slot wordt bereikt via een geweldige climax waarbij welhaast het uiterste gevergd wordt van het orkest.

Balder aus Portugal

Zoals de titel van dit werk al aangeeft, beschrijft deze vierdelige suite enkele indrukken van Portugal. Het is geschreven in de jaren vijftig, een tijd waarin het componeren voor accordeonorkest heel erg in opkomst was. Het eerste deel zit vol met zaken die de romantische gevoelens van de troubadour weergeven: tempowisselingen, versnelling, vertraging, sterke dynamische verschillen, luide en zachte passages, etc. Het tweede deel betreft een Portugese dans, die zeer levendig en in één vast tempo gespeeld moet worden. Dit deel staat in groot contrast met het volgende deel: een herderslied uit Santarém, een plaatsje zo'n honderd kilometer ten noorden van de hoofdstad Lissabon. Het tempo ligt beduidend lager om het klagende karakter goed tot uiting te laten komen. De suite wordt besloten met een zeer levendige matrozendans.

Burleske auf eine Spielmannsweise

De componist Franz Reinl heeft een Duits volksliedje, dat echter ook hier in Nederland bekend is, gebruikt om er een burleske van te maken. Een burleske is kort gezegd een vrolijk, komisch muziekstuk. Dit is goed te horen aan de wijze waarop het thema steeds weer op verschillende manieren terugkomt, soms duidelijk herkenbaar, dan weer een beetje verborgen. Al met al resulteert dit in een opgewekt en levendig stuk muziek waarin het accordeonorkest met al haar mogelijkheden van vele kanten wordt belicht.

Balkan Impression

Dat de Balkanmuziek een inspiratiebron is voor vele componisten moge bekend zijn. Ook de componist van dit werk, Gerhard Mohr, heeft vele kenmerkende zaken in zijn Balkan Impressie verwerkt. Opzwepende tempi, afgewisseld door slepende dramatische melodieën, bepalen grotendeels de uitstraling van dit muziekstuk. Een spannende finale leidt tot een verrassend slot.

Slavischer Tanz nr. 8

Als afsluiting van het programma voor de pauze is gekozen voor één van de vele slavische dansen van Antonin Dvo"rak. Vooral dankzij deze composities is de belangstelling voor de muziek van deze in 1841 in Tsjecho-Slowakije geboren componist snel gegroeid. Zijn muziek wordt typisch Tsjechische muziek genoemd. Zijn liefde voor de natuur wist hij op onnavolgbare wijze in tonen om te zetten. Een en ander moge blijken uit deze Slavische Dans nr. 8 die uitstekend bewerkt is voor accordeonorkest door Curt Herold.

Zaterdag, 3 november 1990 : Het B-orkest naar het Festival in Alkmaar

Aankondiging in het Noord-Hollands Dagblad:

Festival voor accordeonisten

ALKMAAR - "Het moet een soort songfestival voor accordeonisten worden." Ben van Hecke, organisator van de eerste Accordeon Award, zaterdag in Alkmaar, ziet het helemaal zitten. "Het moet een begrip worden. In april het Songfestival en in november de Accordeon Award."

Aan de Stichting Accordeon Award zal het niet liggen: "We hebben er alles aan gedaan om er zaterdag een succes van te maken. Met als klapstuk het optreden van Piet Veerman..." De bekende Volendamse zanger vertolkt het nummer Cry of freedom, begeleid door dertig accordonisten. "Dat is nog nooit eerder vertoond", aldus de initiatiefnemer.

Zaterdag zullen vanaf 10.00 uur zes Noordhollandse accordeonorkesten in de grote zaal van cultureel centrum De Vest in Alkmaar tijdens een voorronde uitmaken wie er in de finale mag, strijden om de eerste Accordeon Award. Om ongeveer 17.00 uur maakt de jury, onder leiding van Henny Langeveld, 'Nederlands enige echte wereldkampioen op accordeon', de drie finalisten bekend. Deze orkesten maken tijdens een gala-avond uit wie de Award mee naar huis mag nemen. De opbrengst van het evenement is bestemd voor het vakantiefonds van de Nederlandse Kankerbestrijding.

De Stichting Accorden Award is in maart van dit jaar opgericht door de Alkmaarders Ben en Toos van Hecke. "Daar moet ik aan toe voegen dat ikzelf geen accordeon speel. Mijn vrouw wel, die speelt al twaalf en een half jaar." Ondanks dat is Hecke nu 'dag en nacht' bezig met de accordeon. De Stichting Accordeon Award wil zich in de toekomst naast de Award bezighouden met het uitbrengen van geluidsdragers zoals cd's en cassettes. Ook heeft de stichting plannen bladmuziek voor de accordeon uit te geven.

"Maar op dit moment heeft de Award voorrang", aldus Van Hecke. Het evenement heeft een voorbereiding gekend van anderhalf jaar. Daarbij is gekozen voor een kleine opzet. "Zoiets pak je niet meteen landelijk aan, dat zou te groot zijn. Als het dan mislukt, mislukt het goed. Waarom in Alkmaar? Omdat ik hier toevallig woon."
"Bij nader inzien had ik misschien beter voor een plaats in Noord-Brabant kunnen kiezen. Wat daar allemaal op accordeongebied gebeurt, daar heb je hier geen weet van. De accordeondagen zijn daar grote gebeurtenissen. Op een doordeweekse zondag komen daar zo'n 1.500 mensen op af."

Hoogtepunt van het evenement vormt de gala-avond, gepresenteerd door Myrna Goossen. Voor de Award heeft Piet Verzijde uit Lelystad een openingstune gecomponeerd, die wordt uitgevoerd door accordeon-orkest Formazo uit Amsterdam. Behalve optredens van de finalisten worden er verdeeld over de avond gastoptredens verzorgd door het jeugdorkest Con Brio uit de Noordoostpolder. Verder treedt pianiste Anna Solli op met Formazo.

Het optreden van Piet Veerman moet ten slotte de kraker worden. Burgemeester Pop van Alkmaar reikt aan het eind van de gala-avond de Award uit. Bovendien overhandigt hij de netto-opbrengst van het festival aan een afgevaardigde van het Koninging Wilhelmina Fonds. Volgend jaar hoopt Van Hecke de zaken groter aan te pakken. "Hoe groot? Dat hangt mede af van een omroep, die belangstelling toont voor de Award. Nee, een naam noem ik niet. Eind november neemt die omroep een beslissing."
Wanneer de omroep besluit tot het uitzenden van de Award, wil van Hecke in het programma ook aandacht schenken aan mensen die hun voetsporen hebben verdiend in de accordeon-wereld. Vooruitlopend heeft de stichting onlangs een onderscheiding uitgereikt aan Johnny Meyer.

De Accordeon Award. Zaterdag, aanvang 10.00 uur, De Vest, Alkmaar.
Kaarten voor de voorronde: f 10.
Kaarten voor de gala-avond: f 25.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Vest en de Stichting Accordeon Award,
telefoon: 072-625857.


De brief van het bestuur aan de deelnemers:

*** ACCORDEON AWARD 3 NOVEMBER 1990 ***

Op zaterdag 3 november gaan we met ACCORDEONOLA naar Alkmaar om mee te doen aan een accordeonfestival: De Accordeon Award 1990. Hier volgen nog enkele afspraken zodat iedereen weet wat er zaterdag gaat gebeuren.

Het accordeonfestival wordt gehouden in schouwburg De Vest in Alkmaar. Om 10.00 uur begint het festival en moeten wij aanwezig zijn. Om 10.30 uur treden wij op.

Voor het vertrek naar Alkmaar zijn er twee verzamelplaatsen.

1: Ons repetitielokaal op Fort Dirksz Admiraal.
   We verzamelen hier om 8.30 uur.
   De volgende leden worden hier verwacht:
   Martijn, Esther, Barbara, Desiree, Marco, Manfred, Henk en Jan.

2: De parkeerplaats bij het JVC-terrein in Julianadorp.
   We verzamelen hier om 8.50 uur.
   Hier worden verwacht:
   Bastiaan, Jolanda, Pablo, Lorena, Sylvana en Prisca.

De kleding die we tijdens het optreden dragen bestaat uit een donkere (liefst zwarte) broek en een lichte (liefst witte) blouse of overhemd.

Tussen de middag gaan we met z'n allen eten in Bergen. De vereniging betaald voor jullie je eerste bestelling met iets te drinken. Neem wel geld mee om eventueel voor de rest van de dag wat eten of drinken te kopen.

Na de uitslag van de jury (tussen 16.00 en 17.00 uur) gaan we weer naar huis.

Wij wensen jullie veel succes en een leuke dag.

Het bestuur.


Deelnemerkaart
Een persoonlijk verslag

Uit diverse plaatsen kwamen B-orkesten naar de schouwburg in Alkmaar voor het daar te houden concours. De schouwburg van Alkmaar was daarvoor zeer geschikt. De goed schuin oplopende zaal gaf al het publiek dat de hele dag kon komen kijken en luisteren een goed zicht op het toneel. De gemiddelde leeftijd van Accordeonola bleek het laagst te zijn van alle deelnemende orkesten. Groot was dan ook de verrassing toen aan het eind van de middag de jury Accordeonola als een van de drie orkesten had uitgekozen om 'savonds nogmaals te komen optreden, om te bepalen wie op de 1e, de 2e en de 3e plaats zou gaan eindigen.
De leden van het orkest splitsten zich op in een paar groepjes om de rest van de middag in Alkmaar door te brengen en ergens te gaan eten. Het groepje bestaande uit Peter, Jolanda, Bastiaan, Esther, Lorena en Henk gingen na een wandeling door Alkmaar met Peter mee naar zijn woning, waar hij een warme maaltijd voor ons klaar maakte (heerlijke soep).
'sAvonds was er veel publiek in de zaal. Piet Veerman zou optreden. Terwijl wij achter het toneel bij de kleedkamers in de gang stonden, kwam Piet Veerman door de achter ingang binnen. De jonge meiden vlogen gillend op hem af en vroegen hem om een handtekening. Nadat hij in de kleedkamer was gegaan zei de jongste jongen van ons orkest, Marco, dat hij ook graag een handtekening zou willen, maar hij durfde niet naar de kleedkamer te gaan. Jolanda durfde wel, en samen hebben ze aangeklopt. Ze werden binnen gelaten, hebben een praatje met hem gemaakt en Marco heeft zijn handtekening gekregen.
Voordat de accordeon orkesten zouden spelen, zou Piet Veerman eerst een aantal nummers zingen. Hij ijsbeerde door de gang heen en weer en bromde wat om zijn stem los te maken. Nadat hij aan zijn optreden begonnen was kwam onze dirigent Cees Dito tot de vervelende ontdekking dat het muziekstuk dat we zouden spelen niet voldeed aan wat er van verwacht werd, het duurde te kort. Terwijl wij stil moesten zijn om hem niet te storen zat hij alleen aan een tafeltje over de muziek (van Michael Jackson) gebogen om onder grote tijdsdruk te zoeken naar een oplossing. Door een extra herhaling in het muziekstuk aan te brengen wist hij het muziekstuk langer te laten duren. Voor ons spelers werd het optreden daardoor wel lastiger. Behalve de zenuwen, het beter op de dirigent letten omdat de jury vond dat we dat niet goed genoeg deden, moesten we nu ook nog de muziek anders spelen dan we gewend waren.
We behaalden de derde plaats. Daar konden we dik tevreden mee zijn. Na de prijs uitreiking ging Piet Veerman verder met zijn succesvolle optreden.
Voor ons was het een zeer geslaagde dag geweest. En alle leden van het orkest kregen de eerst volgende donderdag nog een klein aandenken.

Aandenken


Uit het Noord-Hollands Dagblad

Derde prijs Accordeonola

DEN HELDER - Het jeugdorkest van de Helderse accordeonvereniging Accordeonola heeft afgelopen zaterdag een derde prijs behaald bij de accordeon Award die in Alkmaar werd gehouden. Aan deze award deden zes b-orkesten uit Noord-Holland mee. De opbrengst van het festival is bestemd voor het vakantiefonds van de Nederlandse Kankerbestrijding.

Het jeugdorkest behaalde reeds in de voorronde van het festival een derde plaats. Tijdens de gala-avond waarin de drie beste orkesten zich nogmaals mochten presenteren behaalde het orkest een derde prijs. Dit resultaat is op zich opmerkelijk aangezien het b-orkest van Accordeonola als enig jeugdorkest zich moest meten tegenover vijf volwassen b-orkesten.

Agenda 1991 agenda 1990 Agenda 1989

Accordeonola