Accordeonola


Agenda 1986 agenda 1985 Agenda 1984
Agenda 1985

Zaterdag, 23 november 1985 : Concert in schouwburg De Kampanje


Was 1984 een goed jaar voor Accordeonola, met
vele vernieuwingen, ook 1985 is niet achter-
gebleven.

Beide orkesten zijn wat groter geworden en dat
dit niet ten koste van de kwaliteit is gegaan,
daarvan kunt U zich vanavond overtuigen.

De dirigenten hebben samen met de orkestleden
getracht een uitgebalanceerd programma samen
te stellen, wat zowel de orkesten als de toe-
hoorders zal aanspreken.

Het "B" orkest o.l.v. Cees Dito bijt de spits
af, waarna o.l.v. Wim van der Tak de kunde en
de virtuositeit van het "A" orkest met originele
werken ten gehore zal worden gebracht.
Na de pauze:
"HET ANDERE GEZICHT VAN ACCORDEONOLA"
een programma in het lichtere genre.

De presentatie is weer in handen van Eveline
Meyer.

Ik hoop, dat U met Uw komst de vele uren van
repeteren zult belonen.

Ik wens U allen veel luister-plezier.

De voorzitter.

Agenda 1986 agenda 1985 Agenda 1984

Accordeonola